Biuro Rachunkowe Monika Gwiżdż

ul. Bogumińska 5b Turza Śląska

tel. 32 453 08 22 kom. 604 185 991

Usługi księgowe

Oferowane usługi: Biuro Rachunkowe mgr Monika Gwiżdż świadczy usługi w zakresie obsługi prawno-podatkowej, usług księgowych oraz usług kadrowo-płacowych, w szczególności:

Księgowość:
 1. usługowe prowadzenie ksiąg handlowych
 2. usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 3. usługowe prowadzenie ewidencji dla zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)
 4. usługowe prowadzenie ewidencji dla podatku od towarów i usług - VAT
 5. prowadzenie ewidencji przewidzianych ustawami podatkowymi : ewidencje środków trwałych, ewidencje wyposażenia, ewidencje eksploatacji pojazdu
 6. sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (elektroniczna wysyłka dokumentacji do US)
 7. sprawozdawczość finansowa: bilanse, rachunki zysków i strat
 8. opracowywanie wniosków VZM
 9. sprawozdawczość dla Głównego Urzędu Statystycznego
Usługi kadrowo-płacowe:
 1. obliczanie wynagrodzeń pracowników wraz z opracowywaniem list płac
 2. przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (elektroniczna wysyłka dokumentacji do ZUS)
 3. przygotowywanie stosownych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem
 4. sporządzanie deklaracji i informacji dla Urzędu Skarbowego: PIT4, PIT11, PIT8AR, PIT40 (elektroniczna wysyłka do US)
 5. sporządzanie ewidencji pracowniczych
 6. kompleksowa obsługa akt osobowych pracowniczych
 7. rozliczenia refundacji PFRON (obsługa elektroniczna)
 8. rozliczenia refundacji pracowników młodocianych dla OHP
 9. sprawozdawczość dla Głównego Urzędu Statystycznego
Usługi pozostałe:
 1. opracowywanie wniosków  dla powiatowych urzędów pracy
 2. opracowywanie biznesplanów
 3. opracowywanie wniosków kredyt/leasing
 4. reprezentowanie klienta przed US, ZUS

Copyright 2019, wykonanie Neone

BIURO RACHUNKOWE mgr Monika Gwiżdż

ul. Bogumińska 5b Turza Śląska tel. 32 453 08 22 kom. 604 185 991

e-mail: biuro@biuro-gwizdz.pl NIP: 647-171-56-87 Regon: 277880443

Ta strona wykorzystuje Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień cookies znajdziesz w polityce cookies Akceptuję!